Dynamic Heights / Canvas

Dynamic Heights is het resultaat van een zelfgeschreven computerprogramma (407 regels C++).
Als gevolg van recursief delen ontstaan er nieuwe vormen, die zich verhouden tot de bestaande structuur. Door het geleidelijk vergroten en verkleinen van deze vormen ontstaat er een dynamisch systeem. Het beeld doet denken aan de ontwikkelingen in een stad, waar alles in beweging is, met een eigen tempo.
Het programma heeft de afmetingen van Canvas als input en genereert per frame een complex 3D-model. Dit model wordt vervolgens in een realistische path-tracer engine gerenderd tot het uiteindelijke beeld, waarbij door middel van licht en schaduw de geometrie nog eens wordt benadrukt.